Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8835 f1d8
Reposted fromczajnikq czajnikq viagdybam gdybam
8847 5065 500
jarek puczel.
Reposted fromrol rol
1613 14d4 500
Reposted fromrol rol
9006 c430 500
Reposted fromrol rol
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— kafka
Reposted fromrol rol
3112 722c
Reposted fromrol rol
6555 a5e5 500
Reposted fromrol rol

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viakobiecaczytelnia kobiecaczytelnia
Nie chciało mi się już spać i patrzyłem na gwiazdy. Byłem trochę głodny, ale więcej myślałem. Zawsze dużo myślę, ale wtedy bardzo dużo. Ale najwięcej tęskniłem. Myślę, że za Tobą, bo Ty może nic nie wiesz albo wiesz trochę. Tęskniłem nieprzebranie, nieprzebranie i myślę, że ktoś tam daleko, pod tym samym niebem musiał też za mną tęsknić, a jeśli spał, to musiał się zbudzić, bo to niemożliwe, żebym nikogo nie trafił w serce w tamtym środku nocy, sercu nocy.

— Edward Stachura
Reposted fromkobiecaczytelnia kobiecaczytelnia
Chciałbym, żeby kiedyś ktoś tak na mnie czekał, że z tej wielkiej tęsknoty nie mógłby zasnąć.
— Włóczykij
2979 a469
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaulotnosc ulotnosc
9303 44d6 500
Reposted fromancientsoul ancientsoul viaulotnosc ulotnosc
6848 ce3d 500
M.Hłasko "Listy"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaulotnosc ulotnosc
Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.
— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaulotnosc ulotnosc
Życie jest brudnym piekłem i ludzie wszystko gnoją. Największe przerażenie ogarnia nas wtedy, kiedy czujesz, że w Twoim życiu zaczyna się coś dobrego. Przymykasz oczy i widzisz jak wszystko idzie w błoto. Jak we wszystko wtrącają się podli i głupi; jak wszystko pomału umiera; jak wszystkiego trzeba będzie potem żałować. Kochasz i widzisz zdradę; czujesz że zaczynasz kochać, i widzisz, jak ten człowiek od ciebie odchodzi. Wtedy dopiero można naprawdę zrozumieć czym jest "strach". Kropka. Koniec zabawy. 
— Marek Hłasko
Reposted fromulotnosc ulotnosc viamhsa mhsa
Wszystko jest w nas tak poplątane, że żadne uczucie nie jest samo w sobie, oddzielone od innych, każde jest skażone, każde czerpie w jakimś stopniu z drugiego, jedno drugie wspomaga, i tylko nasze bezradne tęsknoty dzielą to wszystko.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromkobiecaczytelnia kobiecaczytelnia viamhsa mhsa
Czy można przeczekać miłość,
jak deszcz, jak ulewę?
Czy można
przynajmniej zrobić tak,
żeby nie bolało?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromblueinsane blueinsane viamhsa mhsa
Wszystko, co czułam, to głód. Straszny głód, który mogłabym nazwać brakiem, potrzebą, bezsilnością, frustracją, pustką; prześladował mnie, zżerał, a wkrótce miał żarłocznie połknąć.
— "Bubble gum" Lolita Pille
Reposted fromtwice twice viamhsa mhsa
To się zaczyna w nocy, sam nawet za bardzo nie wiem, co mam robić, nie śpię. Nawet nie masz pojęcia, co to jest: samotność, cisza, wilgotne ciepło poduszek sto razy obracanych, nasłuchiwanie odgłosów kroków i samochodów na ulicy, czyjegoś głosu, błysk latarni, tortury przeszłości, strach przed przyszłością, czy będzie taka jak przeszłość, a potem białawy świt poprzez firanki, i te pieprzone ptaki, które jednak śpiewają, wreszcie można zamknąć oczy i zapomnieć… że czegoś mi brakuje.
— "Bubble gum", Lolita Pille
Reposted frommhsa mhsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl